obchodni podminky


 

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností .... a kupujícím.

Kupující
spotřebitel, firma

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky) + 420 222934618
- písemně ( poštou, e-mailem) neumodel@neumodel.cz
- v internetovém obchodu http://www.neumodel.cz/

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem přístupnou z úvodní stránky. Viz. ochrana osobních dat.Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.